Episteme je nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jeho úkolem je vydávat původní monografie, které budou pokrývat široké spektrum oblastí intelektuálního zkoumání na Jihočeské univerzitě. Ediční profil tvoří čtyři základní ediční řady: Theoria, Natura, Societas a Historia. Založena byla rovněž edice Archaeologia.

V edici Natura jsou publikovány zejména výstupy renomovaných jihočeských biologů, řada Societas je tvořena monografiemi z široce pojaté oblasti humanitních věd, Theoria se zaměřuje především na oblast literární teorie a Historia je orientována historicky.

 

AKTUALITY

Na stránkách Literárních novin byla zveřejněna ukázka z knihy Víno, ženy, zpěv: V(d)ěčné téma literárních dějin. Ukázku naleznete zde.

Nové tituly