Zpět

Srovnání aktuálního členění v češtině a španělštině

Přední strana knihy

Srovnání aktuálního členění v češtině a španělštině

Miroslava Aurová
Brožovaná, 285, 1. vydání
Vydáno: prosinec 2017
ISBN: 978-80-7394-638-8
Doporučená cena: Objednat 250.0,-
Textově-lingvistický přístup
Monografie se zabývá srovnáním španělského a českého slovosledu, přičemž představuje některé koncepty českých hispanistů, kteří se španělskému slovosledu věnovali, a snaží se najít příčiny bariéry mezi českou a hispanofonní lingvistikou. Jako teoretický rámec je použito paradigma, které je možné nazvat kontextovým, neboť kontext se stává klíčovým konceptem pro zhodnocení slovosledu. Monografie nabízí kvalitativní i kvantitativní analýzy, jejichž výsledky odhalují odlišnosti, tendence a preference slovosledných řešení v obou jazycích.