Zpět

Víno, ženy, zpěv: V(d)ěčné téma literárních dějin

Přední strana knihy

Víno, ženy, zpěv: V(d)ěčné téma literárních dějin

Veronika Faktorová – Jana Pácalová – Zuzana Urválková (eds.) a kol.
Brožovaná, 290, První
Vydáno: listopad 2017
ISBN: 978-80-7394-673-9
Doporučená cena: Objednat 300.0,-
Studie z literatury ad honorem Dalibor Turček
Soubor studií Víno, ženy, zpěv má demonstrovat nejen radost a veselí. Téma v sobě skrývá i závažnější odkazy. Příspěvky obsažené v knize se rozpínají od středověké literatury po tvorbu 20. století, překračují různé žánry, „zpěv“ je jim synonymem nejrůznějších (pro)jevů spjatých s poezií. Volbou tématu se autoři ocitly na rozlehlém badatelském poli, umožňujícím pohyb napříč různými jazykovými a kulturními oblastmi, ba i různými obdobími. Autoři však věří, že kniha jako celek neprokazuje pouze „věčnost“ zvoleného tématu, ale přináší i nové poznatky, které by závažnější úhel pohledu inicioval jen stěží, pokud vůbec. Ukázka z knihy Víno, ženy, zpěv je dostupná na stránkách Literárních novin: http://literarky.cz/literatura/cteni/26175-v-faktorova-j-pacalova-z-urvalkova-eds-vino-eny-zpv.