Kontakt

Nakladatelství Episteme

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice

www.episteme.org

 

Ladislav Nagy (šéfredaktor)                 Kateřina Selner (redaktorka)

Telefon: +420 602 175 857                     Telefon: +420 387 774 862

E-mail: lnagy@ff.jcu.cz                            E-mail: kselner@ff.jcu.cz

 

Markéta Maturová (redaktorka)          Stanislav Mihulka (redaktor)

E-mail: mmaturova@ff.jcu.cz                 E-mail: smihulka@centrum.cz