Pravidla pro odevzdávání rukopisů

Rukopisy přijímáme ve formátu Word (Windows) nebo Pages (OS X). Rukopis musí být kompletní, tzn. autorské práce na něm musí být dokončeny před odevzdáním, a musí splňovat obecné požadavky kladené na akademické texty. Pokud jsou součástí textu obrázky, je třeba je dodat v dostatečné kvalitě pro tiskové zpracování a s ošetřením případných autorských práv.

Po schválení rukopisu Redakční radou je nutné rovněž zaslat stručnou biografii autora/autorů, anotaci a případně fotografii/fotografie autora/autorů na obálku knihy.