Recenzní řízení

Recenzní řízení je anonymní a nezávislé. Každý rukopis je postoupen dvěma nezávislým a nestranným recenzentům, jež určuje Redakční kruh. Jedna z recenzí musí být vypracována  osobou, která není členem akademické obce Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V případě zásadní neshody mezi recenzenty si nakladatelství vyhrazuje právo zaslat rukopis ještě třetímu recenzentovi. Nakladatelství si rovněž vyhrazuje právo rukopis odmítnout.