Redakční rada

Složení Redakční rady:

Tomáš Machula

Vladimír Papoušek
Tomáš Polívka