O nakladatelství

Univerzitní nakladatelství Episteme bylo zřízeno s účinností od 1. dubna 2013 a 10. prosince 2013 bylo na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích představeno za přítomnosti rektora JU Libora Grubhoffera, děkana Filozofické fakulty JU Vladimíra Papouška, ředitele nakladatelství Academia Jiřího Padevěta a dalších hostů u příležitosti slavnostního otevření prodejny nakladatelství Academia v Akademické knihovně JU.

„Společné nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a nakladatelství Academia jsme si na univerzitě dlouho přáli. Chtěl bych mu popřát, aby mělo mnoho zajímavých titulů a jeho věhlas se šířil nejen v České republice, ale i za hranicemi," sdělil tehdejší rektor JU Libor Grubhoffer.

Cílem univerzitního nakladatelství Episteme je vydávat původní vědecké monografie, zastřešit vydavatelskou činnost jednotlivých fakult, zvyšovat povědomí o Jihočeské univerzitě mezi laickou i odbornou veřejností, pomáhat odborníkům z Jihočeské univerzity publikovat výsledky svého bádání a v neposlední řadě posílit mechanismy dohledu nad kvalitou vydávaných publikací. Všechny vydávané publikace proto procházejí důkladným a nezávislým recenzním řízením, jehož se účastní minimálně dva recenzenti, a posléze jsou rukopisy podrobeny pečlivému a několikastupňovému redakčnímu zpracování.